Amazray n Minesweeper

Tameẓla  Taywalt  Aẓelmaḍ  Imiru  Custom
Smiren Tuznin Isem n useqdec:
Display this language on the homepage
Azul ameqqṛan ur d-yettwafk ara. Tizmilin n ugdil ad d-banen acuṛar n tiferkit i yemdukal. Anẓar n usekyed ad d-naf acuṛar n tiferkit. Ma teḥkuṭeḍ, ad teḍṣeḍ. Azul ameqqṛan ad tafeḍ akk acuṛar. Ma tebɣuḍ, ad tbedduḍ qabel ad teḥbes. Tzemreḍ ad ternuḍ si tugna n emoji akken ad bedduḍ. Fren wa dɣa sin iman-ik akked ḥbes ɣer deffir. Tzemreḍ, seqdec afus akken ad sneflisen tazwara n usfaylu n tiferkit, ma yella s tɣuṛiwin, beddel isem n useqdec n uqerru akken ad d-teṭṭfeḍ ɣer usenfaṛ. Akwṛiḍ ad d-teṭṭfeḍ deg usenfaṛ n 100 di 23 Jan, yal ass, yuɣal, d aḥriḍ aḥerz di 21 Jan.

Ameẓlu (di Computer):Senteḍ s taɣect n taqeffalt ɣef ukessar, sseqdec-it s ufus, ma yella ad teṛṛuḥeḍ. Ticki teḍeqqeṛ-d acuṛar n tiferkit, senteḍ di s tazwara (tzemreḍ ad seqdec taqeffalt n zelṭa akked taqeffalt n taɣect) akken ad d-muddeḍ tamnaṭ n tferkit. Senteḍ s tazwara ɣef ukessar war ma yella sseqdec akken ad d-lmudeḍ. sseqdec

Siɣzef (di Mobile neɣ Pad):Senteḍ s taɣect di tɣuri n usfaylu akken ad sseqdec tiferkit, ma yella ad teṛṛuḥeḍ. Ticki teḍeqqeṛ-d acuṛar n tiferkit, senteḍ di s tazwara akken ad d-muddeḍ tamnaṭ n tferkit. Ssawleḍ s uḍaṛ n ubeqqeḍ akken ad lmudeḍ yeldi. (Yezmer ad isseqdec acekkuḥ yeldi akken ad lmudeḍ; neɣ senteḍ s sin iḍaṛen akken ad lmudeḍ) sseqdec

Amazray n Minesweeper yettwaḥerrez seg usenfar "Cube" deg 1973. Deg 1992, Minesweeper yettwarna deg Windows 3.1 n Microsoft, ma yella d aṭas n waman. Tafasa n uzref

Ma yella yella-d ugur di taffa n tneɣrit, yezmer ad tsefqed afus neɣ ad d-nekcem s HTTPS.

Di tiliẓri n Android, yella ugur deg uskan n wakud: [Iɣewwaṛen] - [Tafasa] - [Tafasa n yemmaɣen] - [Tafasa n uskan] - Kksef.

SITE LINK

MinesWeeperSudokuPuzzleSuperMarioSnakeGametetris24timeRandom Number Generator

language

Minesweeper (English) 扫雷 (简体中文) मायनेस्वीपर (हिंदी) Minesweeper (Español) Minesweeper (French) مفتش للألغام(Arabic) মিনসোইপের (Bengali) Майнсвипер (Russian) Minesweeper (Portuguese Brazil) Minesweeper (Indonesian) ماینسویشپر (Urdu) Minesweeper (German) 掃雷 (Japanese) Minesweeper (Turkish) மின்சுவைப்பர் (Tamil)
Մայնսվեյփեր (Armenian) Minesweeper (Azerbaijani) Майнсвіпер (Belarusian) মিনসোইপের (Bengali) Майнсвипер (Bulgarian) Minesweeper (Catalan) Minesweeper (Czech) 扫雷 (简体) 掃雷 (繁體) Minesweeper (Danish) Minesweeper (German) Minesweeper (Estonian) Μαϊνσγουεηπερ (Greek) Minesweeper (English US) Minesweeper (English UK) Minesweeper (Spanish) Minesweeper (Esperanto) ماینسویشپر (Persian) Minesweeper (French) מיינסוופער (Hebrew) मायनेस्वीपर (हिंदी) Minesweeper (Croatian) Minesweeper (Indonesian) Minesweeper (Icelandic) Minesweeper (Italian) 掃雷 (日本語) მაი̆нსვიპერი (Georgian) Minesweeper (Kabyle) 마이너스위퍼 (Korean) Minesweeper (Latvian) Minesweeper (Lithuanian) Minesweeper (Hungarian) Мајнсвипер (Macedonian) Minesweeper (Malagasy) Minesweeper (Bahasa Melayu) Minesweeper (Dutch) Minesweeper (Norwegian Bokmål) Minesweeper (Norwegian Nynorsk) Minesweeper (Polish) Minesweeper (Portuguese) Minesweeper (Brazilian Portuguese) Minesweeper (Romanian) Майнсвипер (Russian) Мајнсвипер (Serbian) Minesweeper (Albanian) Minesweeper (Slovak) Minesweeper (Finnish) Minesweeper (Swedish) மின்சுவைப்பர் (Tamil) ไมน์สวีปเปอร์ (Thai) Minesweeper (Turkish) Майнсвіпер (Ukrainian) ماینسویشپر (Urdu) Minesweeper (Tiếng Việt) Майнсвипер སིདུ་ཏོ་ 藏文 掃雷(粤语) 掃雷(台湾) 掃雷(香港) 掃雷(新加波华语) 掃雷(维语)
Version:

Ad d-nekcef ɣer uselkim n umahil | Ɣef wamek i d-nekcef | Awi-d talqut

https://minesweeper.top/kab/